bat365在线平台

人才理(li)念 当前位置:bat365在线平台 > 人力资源 > 人才理念
 
以人(ren)为(wei)本 用人(ren)所长(zhang) 持续(xu)发(fa)展 人(ren)尽其才
 
      人(ren)才是科(ke)(ke)技企业(ye)(ye)的(de)核心竞(jing)争力。辉(hui)(hui)煌科(ke)(ke)技坚持(chi)(chi)以人(ren)为本的(de)基(ji)本原则,致力于打造一个学习型组织,为每一位辉(hui)(hui)煌人(ren)提供职业(ye)(ye)成长的(de)机(ji)会。在企业(ye)(ye)可持(chi)(chi)续发展基(ji)础上,实现员(yuan)工能力的(de)持(chi)(chi)续提升(sheng),物尽其用(yong),人(ren)尽其才。